Katecheci

Katecheci

Katecheci pracujący w szkołach na terenie naszej parafii stanowią zespół osób świeckich i duchownych, który odbywa regularne spotkania i ściśle współpracuje z Księdzem Proboszczem w organizowaniu i prowadzeniu katechezy. Oto placówki oświatowe w której posługują nasi katecheci:

  1. Przedszkole Publiczne Nr 2
  2. Oddział Zamiejscowy Przedszkola Publicznego nr 4
  3. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
  4. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Korczaka
  5. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
  6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Katecheza w szkole dzieci i młodzieży dopełnia duszpasterstwo w parafii. Z tego faktu wynikają określone obowiązki katechetów nie tylko wobec szkoły, ale również wobec parafii i samego siebie.

Katecheci są zaangażowania w duszpasterstwo. Czynią to przez obecność i pełnienie dyżuru podczas Mszy świętych i nabożeństw przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. Pomagają księżą w przygotowaniu liturgii niedzielnej i świątecznej, uroczystości I Komunii św. i Bierzmowania oraz innych uroczystości religijnych w parafii np. Boże Ciało, misje parafialne, wizytacja kanoniczna, rekolekcje itp.

Katecheci podlegają formacji stałej tzn. uczestniczą w rekolekcjach i dniach skupieniach organizowanych przez Wydział Katechetyczny Legnickiej Kurii Biskupiej Diecezji Legnickiej oraz cykliczne spotkania prowadzone na przy Parafii.