XXV NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

XXV NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
 1. W poniedziałek Dzień Ducha Świętego w naszej Wspólnocie, zapraszamy do wotywnej modlitwy w czasie Eucharystii o godz. 18:00 i nabożeństwa na jej zakończenie.

 2. W środę dzień maryjny, zachęcamy do udziału w nabożeństwie i Eucharystii o godz. 18:00 oraz do składania intencji na Msze św. zbiorową.        

 3. W piątek święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała,      

  • również w piątki zachęcamy młodzież do udziału w spotkaniach oazy młodzieżowej o godz. 19:00 na plebanii.

 4. W sobotę spotkanie kręgu Domowego Kościoła o godz. 10:00 na plebanii.

 5. Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca, okazja do adoracji popołudniu i zmiana tajemnic różańcowych przed Eucharystią o godz. 16:00 sprawowaną w intencji Żywego Różańca.

 6. Po uzyskaniu wszelakich niezbędnych zgód i pozwoleń rozpoczęliśmy prace w kaplicy św. Barbary polegające na: całkowitej wymianie odeskowania sklepienia kaplicy wraz z nałożeniem siatki, otynkowaniem i pomalowaniem sklepienia; całkowitą wymianę pokrycia dachowego; wzmocnienie ściany szczytowej kaplicy na której mieści się dzwon oraz odgromienie i założenie rynien. Bóg zapłać wszystkim którzy wspierają nas w tym zadaniu, polecamy modlitwie naszej Wspólnoty prowadzone prace.

 7. Jesteśmy w toku porządkowania budynku dawnych salek parafialnych, prosimy o pomoc Panów w zbijaniu starego i zniszczonego sufitu. Serdecznie zapraszamy w czwartek od godz. 16:00.

 8. Informujemy, że dzięki zamontowanym kamerą monitorującym oraz nowej sieci alarmowej nasz kościół otwarty jest codziennie od zakończenia Mszy św. o godz. 9:00 do wieczornej Eucharystii – zapraszamy na indywidulaną modlitwę.

 9. Informacja dla rodziców dzieci komunijnych:                

  • dziś na spotkaniu po Mszy św. o godz. 12:00 mija termin zapisu dzieci do przygotowania do pierwszej spowiedzi i komunii św. w naszej parafii – przypominamy, że zapisów dokonują Rodzice bądź prawni opiekunowie.

 10. Informacje dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania:       

  • trzeci rok przygotowania zapraszamy na spotkanie w czwartek o godz. 19:00 na plebanii.

 11. Zapraszamy dzieci w wieku od 10 do 13 lata do włączenia się w 9 Drużynę Harcerską AURORA , która chcemy powołać do istnienia przy naszej parafii. Akcja organizowana jest przez kadrę drużyny – pierwsza zbiórka w tym roku harcerskim w środę 4 października.

 12. Są jeszcze wolne miejsce na pielgrzymowanie do Krzeszowa w sobotę 7 października wyjazd rano o godz. 8:30 powrót ok. godz. 16:00, koszt 40 zł.

 13. Podziękowania dla Rady parafialnej i osób zaangażowanych w porządkowanie budynków parafialnych i terenu przy pomniku papieża.

 14. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej Wspólnoty śp. Marianne Gerlak – wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.