W sobotę 21 września br. odbył się Epilog XXVII Pieszej Pielgrzymki Legnickiej, w którym uczestniczyli również nasi parafianie. Liczną grupę pielgrzymów stanowili uczniowie jaworskiej Piątki. Pielgrzymując do Legnickiego Pola, dzieci i młodzież naszej diecezji zawierzyły rozpoczynający się rok szkolny wstawiennictwu św. Stanisława Kostki i św. Jadwidze Śląskiej. Pielgrzymka była również podsumowaniem IX Tygodnia Wychowania.

epilog