Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

1. Dziś pierwsza Niedziela miesiąca zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 13:00 do 17:15, zakończoną zmianą Tajemnic Żywego Różańca i nabożeństwem,

• przypominamy, że od dziś do końca sierpnia przechodzimy na letni porządek Mszy św., nie ma Eucharystii o godz. 16:00 a celebrowana jest dodatkowa Msza św. o godz. 20:00.

2. Rozpoczynamy kolejny tydzień nabożeństw czerwcowych, zapraszamy do wspólnej modlitwy litanią do Serca Pana Jezusa, każdego dnia o godz. 17:30. 

3. W poniedziałek święto NMP Matki Kościoła, 

• w tym dniu przypada 51. Rocznica przyjęcia święceń prezbiteratu przez Biskupa Seniora 
Zbigniewa, którego polecamy serdecznej modlitwie,

• także w poniedziałek spotkanie dla Pielgrzymów udających się do Gietrzwałdu św. Lipki i Warszawy 
o godz. 17:00 na plebanii, prosimy o uregulowanie należności za pielgrzymkę (760zł). 

4. We wtorek i czwartek kolejne próby dla dzieci komunijnych o godz. 18:45. W sobotę o godz.10:00 dzieci przystąpią do pierwszej Spowiedzi świętej, prosimy rodziców , chrzestnych i bliskich o skorzystanie z sakramentu pokuty i pojednania by w pełni uczestniczyć w niedzielnej uroczystości. 

5. W czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, szczególny dzień modlitwy za kapłanów, wspólnocie Żywego Różańca dziękujemy za Eucharystię zamówiona w intencji nas duszpasterzy parafii św. Marcina, i serdecznie zapraszamy do Wspólnej modlitwy wraz z nami o godz. 18:00. 

6. W przyszłą Niedzielę dzieci klas III Szkoły Podstawowej przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej w czasie Eucharystii celebrowanej o godz. 12:00 w naszym kościele. 

7. W poniedziałek 13 maja spotkanie dla osób, które zapisały się na parafialne wczasy nad morzem w Łazach, o godz. 17:00 na plebanii.  

8. Rocznica Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii w niedzielę 19 czerwca o godz. 12:00, Rodziców zapraszamy na spotkanie organizacyjne we wtorek 14 czerwca o godz. 19.00 w kościele. 

9. Pragniemy, aby w naszej parafii powstała wyjątkowa wspólnota – BETANIA, która na wzór betańskiej rodziny Łazarza, Marty i Marii – przyjaciół Jezusa, w szczególny sposób Go ukochała i pragnie Mu służyć. Czyni to poprzez troskę o dom w którym przebywa Jezus żywy i prawdziwy, czyli o świątynię – kościół farny św. Marcina. Zasadą działania i posługiwania tej Wspólnoty będzie wiara w rzeczywistą obecność Jezusa w tabernakulum i bezinteresowna opiekąnad Jego domem, wyrażona w trosce o porządek i piękno naszego kościoła. Wszystkich, którzy są chętni tworzyć tę Wspólnotę zabiegając o porządek i piękno naszej świątyni zapraszam na pierwsze spotkanie w poniedziałek o godz. 19:00 na plebanii. 

10. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w tworzenie Parafialnej Rady duszpasterskiej i Parafialnej Rady ekonomicznej, za zgłaszane osoby a wszystkim kandydatom za gotowość. W związku z niewielką liczbą zgłaszanych kandydatur wszystkie osoby weszły w skład Rady parafialnej, w najbliższą niedzielę 19 czerwca czasie Eucharystii o godz. 10:00 odbędzie się uroczyste zaprzysiężenie wszystkich członków, nowo powołanej Rady naszej parafii, wcześniej o godz. 9:30 zapraszam wszystkich wybranych kandydatów na spotkanie w budynku plebanii.   

11. W tym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej Wspólnotyśp., śp. Stanisławę Waszczyk i śp. Marie Radomską – Wieczny Odpoczynek racz jej dać Panie.