Wspólnota Żywego Różańca

Wspólnota Żywego Różańca

Wspólnota Żywego Różańca przy parafii św. Marcina istnieje swoje zadanie realizuje przez otaczanie modlitwą różańcową wszystkich i wszystkiego co decyduje o życiu naszej parafialnej Wspólnoty, Ojczyzny i Kościoła. Wspólnota liczy siedem Róż:

  • I Róża pw. Matki Bożej Ostrobramskiej

swoje święto obchodzi 16 listopada, zelatorem jest Roman Pawlikowski 

  • II Róża pw. Matki Bożej Dobrej Rady 

swoje święto obchodzi 26 kwietnia, zelatorką jest Maria Mrowińska 

  • III Róża pw. św. Jadwigi Śląskiej 

swoje święto obchodzi 16 października, zelatorką jest Anna Chalimoniuk 

  • IV Róża pw. Matki Bożej Różańcowej 

swoje święto obchodzi 7 października, zelatorką jest Alicja Węgiel

  • V Róża pw. Matki Bożej Królowej Pokoju

swoje święto obchodzi 22 sierpnia, zelatorką jest Maria Dębicka 

  • VI Róża pw. Matki Bożej Fatimskiej

swoje święto obchodzi 13 maja, zelatorem jest Paweł Kremza 

  • VII Róża pw. Matki Bożej Łaskawej 

swoje święto obchodzi 2 czerwca, zelatorką jest Krystyna Mróż

W każdej Róży codziennie kontempluje się jedną tajemnicę różańca. Wspólnota wraz z naszymi duszpasterzami organizuje pielgrzymki do miejsc kultu maryjnego. W miesiącu maju bierze liczny udział w nabożeństwach majowych, a w październiku w nabożeństwach różańcowych. Przygotowuje ołtarze na procesji Bożego Ciała, procesje na nabożeństwach fatimskich, prowadzi Adorację Najświętszego Sakramentu, prowadzi koronkę do Siedmiu Boleści Matki Bożej. 

Obecnie główną zelatorką jest Alina. Opiekunem duchowym Wspólnoty jest Ksiądz Proboszcz. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 16.00 odprawiana jest Msza święta w intencji Wspólnoty Żywego Różańca oraz ich rodzin, Eucharystię poprzedza adoracja Najsutszego Sakramentu oraz zmiana tajemnic różańcowych.