Plan wizyty duszpasterskiej 2023

Plan wizyty duszpasterskiej 2023

P L A N   W I Z Y T Y   D U S Z P A S T E R S K I E J

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Jaworze

Rozpoczęcie w tygodniu od godz. 15:30,  a w soboty od godz. 11:00.

Kapłani udają się tylko do tych Rodzin, do których zostali zaproszeni wcześniej, w podanej kolejności:

2 stycznia (poniedziałek)

1 Kapłan: ul. Legnicka

2 Kapłan: ul. Rynek nry 6 – 26

3 Kapłan: ul. Rynek nry 27 – 41, ul. Klasztorna 

 

3 stycznia (wtorek)

1 Kapłan: Plac Wolności

2 Kapłan: ul. Rzeczna, ul. Dąbrowskiego

  1. Kapłan: ul. Kościelna

 

5 stycznia (czwartek)

1 Kapłan: ul. Poniatowskiego nry 6 –11

2 Kapłan: ul. Poniatowskiego nry 12 – 34

3 Kapłan: ul. Poniatowskiego nry 35a – 36d

 

7 stycznia (sobota)

1 Kapłan: ul. św. Barbary, Rybno

2 Kapłan: Grzegorzów

3 Kapłan: Grzegorzów

 

9 stycznia (poniedziałek)

1 Kapłan: ul. 1 Maja, ul. Zielona, ul. Roosevelta 

2 Kapłan: ul. Szkolna

3 Kapłan: ul. Staromiejska, ul. Środkowa

 

 

10 stycznia (wtorek)

1 Kapłan: ul. Limanowskiego

2 Kapłan: ul. Chrobrego

3 Kapłan: ul. Krótka, ul. Zamkowa

 

11 stycznia (środa)

1 Kapłan: ul. Grunwaldzka nry 1 – 11

2 Kapłan: ul. Grunwaldzka nry 17 – 34

3 Kapłan: ul. Czarneckiego, ul. Żeromskiego

 

12 stycznia (czwartek)

1 Kapłan: ul. Łukasińskiego, ul. Cicha, ul. Staszica

2 Kapłan: ul. Piwna, ul. Lipowa ul. Reja

3 Kapłan: ul. Piłsudskiego

 

13 stycznia (piątek)

1 Kapłan: ul. Zagrodowa, ul. Chemików, ul. Ptasia

2 Kapłan: ul. Słowackiego, ul. Dworcowa, ul. Kolejowa

3 Kapłan: ul. Robotnicza, ul. Kuziennicza

 

14 stycznia (sobota)

1 Kapłan: ul. kard. Wyszyńskiego nry 16, 17, 18

2 Kapłan: ul. kard. Wyszyńskiego nry 19, 20, 21

3 Kapłan: ul. kard. Wyszyńskiego nry pozostałe

 

16 stycznia (poniedziałek)

1 Kapłan: ul. Wrocławska

2 Kapłan: ul. Wrocławska

3 Kapłan: ul. Wrocławska

 

17 stycznia (wtorek)

1 Kapłan: ul. Dębowa, ul. Strzegomska

2 Kapłan: ul. Armii Krajowej nry 11 a-g

3 Kapłan: ul. Armii Krajowej nry pozostałe

 

18 stycznia (środa)  numery dodatkowe